Planning


Planning

  • Januari 2021: Startbijeenkomst focusgroep Pottendijk
  • Februari 2021: 2e en 3e bijeenkomst focusgroep Pottendijk
  • 25 maart 2021: Online Informatiebijeenkomst: Presentatie schetsplan
  • Maart 2021: Verwerken binnengekomen reacties met focusgroep Pottendijk
  • April: Presentatie voorlopig ontwerp tijdens 2e informatiebijeenkomst
  • Juni 2021: Vaststellen voorlopig ontwerp door provincie Drenthe en de gemeente Emmen
  • Augustus 2021: Start bestemmingsplanprocedure
  • Voorjaar 2022: Bestemmingsplan vastgesteld
  • Najaar 2023: aanvragen vergunningen
  • Najaar 2024: Start bouw ongelijkvloerse aansluiting *)

*) alleen mogelijk als alle procedures volgens planning verlopen