Bereikbaarheid bedrijventerreinen (N862)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt er een vlotte toegang en verkeersafwikkeling van en naar de bedrijventerreinen A37/Pollux en Bargermeer gerealiseerd.

Turbo rotonde(s)

De weg wordt gedeeltelijk verdubbeld, er komen grotere rotondes met bypasses en de huidige kruising met verkeerslichten bij Nieuw-Dordrecht wordt vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Hierbij gaat de N862 naar beneden.

Planning

De verwachting is dat dit jaar nog gestart wordt met de uitvoering van het eerste deelproject: de op- en afritten van de de A37. In de jaren daarop volgen de andere projecten. De aanleg gebeurt in fases om de overlast van de weggebruikers te beperken, en is nodig om te voldoen aan de stikstof-richtlijnen vanuit de Wet Natuurbescherming.


Naslagwerk

Voor de weg Emmen-Klazienaveen (N862) is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.