Aansluiting Nieuw Dordrecht en Bargermeer (N862)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren komt er een vlotte toegang en verkeersafwikkeling van en naar de bedrijventerreinen A37/Pollux en Bargermeer.

Planning

Oktober 2022 is de voorkeursvariant gepresenteerd aan de omgeving. De voorkeur gaat uit van een variant met een gedeeltelijke verdubbeling van de weg, grotere rotondes met bypasses en een ongelijkvloerse aansluiting bij Nieuw-Dordrecht. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, dan worden de plannen samen met de omgeving verder uitgewerkt.


Naslagwerk

Voor de weg Emmen-Klazienaveen (N862) is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.