Definitief Ontwerp weg Emmen-Klazienaveen vastgesteld


Het ontwerp voor de reconstructie van de weg Emmen-Klazienaveen, de N862, is vastgesteld door de gemeente Emmen.

De weg Emmen-Klazienaveen wordt steeds drukker en daarom deels verdubbeld om ook in de toekomst vlot, veilig en makkelijk naar industrie- en bedrijven én omliggende dorpen te kunnen rijden. De komende tijd wordt het Definitief Ontwerp in deelprojecten verder klaar gemaakt om aan te besteden. De uitvoering van de eerste fase, de op- en afritten / rotondes bij de A37, is voorzien voor (uiterlijk) de eerste helft van 2025, of zoveel eerder als mogelijk is.

Uitwerking voorkeursvariant N862 naar Definitief Ontwerp

De N862 wordt een toekomstbestendige verbinding in de vorm van een volwaardige stadsentree met optimale doorstroming en een goede bereikbaarheid voor de bedrijven en dorpen. Daarnaast wordt de N862 dé toegangspoort tot de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 en Pollux.

Doorstroming verbeteren

Het is de bedoeling om de rotondes bij de A37 te vergroten zodat de doorstroming op deze plaatsen beter wordt. De weg tussen de A37 en Nieuw-Dordrecht / Bargermeer wordt verdubbeld. Daarnaast wordt de huidige (te kleine) rotonde bij bedrijventerrein A37 ook vergroot en voorzien van twee rijstroken, met een bypass voor recht doorgaand verkeer richting Emmen. De verkeerslichten bij Nieuw Dordrecht worden vervangen door een volledig ongelijkvloerse kruising waarbij de weg Emmen - Klazienaveen onderdoor gaat. Hierdoor kan daar ook een ongelijkvloerse fietsoversteek over de N862 tussen Bargermeer en Nieuw Dordrecht worden gemaakt. Het weggedeelte tussen Nieuw Dordrecht en de Rondweg blijft zoals het nu is.

Samenspraak met focusgroep N862

Voor de reconstructie van de N862 is op 1 november 2022 de in samenspraak met de omgeving uitgewerkte en breed gedragen voorkeursvariant vastgesteld. De afgelopen tijd is het de voorkeursvariant, in samenspraak met de focusgroep N862 en daarna met twee inloopbijeenkomsten, uitgewerkt tot het (nu vastgestelde) ontwerp.