Oplossing voor betere en veiligere doorstroming weg Emmen-Klazienaveen


Hoe ziet een weg eruit waar men vlot, veilig én makkelijk naar industrie- en bedrijven en omliggende dorpen kan rijden? Een weg die zó aantrekkelijk is voor alle verkeer dat zij minder gebruikmaken van (sluip)wegen door omliggende dorpen? Samen met de focusgroep N862, bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemers, organisaties en de Erkende Overlegpartners Klazienaveen, Oranjedorp, Barger-Oosterveld en Angelslo, zijn verschillende varianten voor deze weg beoordeeld.

Er is gekozen voor een variant met een gedeeltelijke verdubbeling van de weg, grotere rotondes met bypasses en een ongelijkvloerse aansluiting bij Nieuw-Dordrecht. In oktober organiseert de gemeente drie inloopbijeenkomsten waar geïnteresseerden de plannen kunnen bekijken.

Wethouder René van der Weide: “We willen dat de doorstroming van verkeer op de N862 beter en veiliger is, want het wordt steeds drukker op deze weg, vooral tijdens de spits. Ik ben blij dat er, na verschillende opties te hebben bekeken, een goede variant ligt die past bij de omgeving en onze ambitie, maar vooral die we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben bedacht”.

Van vier varianten naar één voorkeursvariant

Vier verschillende varianten zijn uitgewerkt. Om een goede keuze te maken welke variant het meest past op deze weg én voldoet aan de wensen van bestuur en omgeving is een lijst met aandachtspunten opgesteld. Elke variant is beoordeeld (pdf, 154 kB) op bijvoorbeeld doorstroming, leefbaarheid, bereikbaarheid, groen langs de wegen, langzaam verkeer en kosten. Eén variant kwam unaniem als beste naar voren: een gedeeltelijke verdubbeling van de weg, grotere rotondes met bypasses en een ongelijkvloerse aansluiting bij Nieuw-Dordrecht.

Deze aanpassingen zijn noodzakelijk voor een vlotte en veilige verbinding naar de industrie- en bedrijventerreinen, waarbij de omliggende dorpen, zoals Nieuw-Dordrecht een goede aansluiting hebben op de N862. Uitleg over deze keuze wordt gepresenteerd tijdens een aantal inloopbijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten neemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen een besluit over de plannen.

Wethouder Guido Rink benadrukt hoe belangrijk een goede doorstroming van verkeer is voor de regionale economie: “Economische groei van bedrijventerreinen valt en staat met goede bereikbaarheid. Door de weg op een zodanige manier aan te passen dat de bedrijventerreinen nog beter toegankelijk zijn waardoor Emmen nog verder kan groeien, juich ik alleen maar toe”.

Inloopbijeenkomsten

Voor omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden organiseert de gemeente Emmen op 24, 25 en 27 oktober drie inloopbijeenkomsten. Medewerkers van het programmabureau MM Bereikbaar zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Data roadshows

Maandag 24 oktober 2022, Dorpshuis de Klink in Nieuw-Dordrecht

Dinsdag 25 oktober 2022, Dorpshuis Oranjedorp

Donderdag 27 oktober 2022, Sporthal De Zon in Klazienaveen