Inloopdag voor Ondernemers


Donderdag 24 november van 10.00-20.00 uur organiseert MM Bereikbaar een inloopdag voor Ondernemers op het projectbureau, Oude Meerdijk 22 in Emmen.

Het afgelopen jaar is weer veel gebeurd rondom de Rondweg Emmen en de weg Emmen-Klazienaveen. Met de verschillende werkgroepen van ondernemers en omwonenden werken we met elkaar toe naar de best mogelijke oplossing voor elk deelproject, om zo een goede en veilige doorstroming op beide wegen te realiseren. Recent zijn belangrijke besluiten genomen voor zowel de Rondweg als de weg Emmen Klazienaveen.

Weg Emmen-Klazienaveen (N862)

Voor de weg Emmen-Klazienaveen is samen met de omgeving het afgelopen jaar meerdere varianten uitgewerkt voor een veilige en betere bereikbaarheid van de industrie- en bedrijventerrein. De voorkeur gaat uit van een variant met een gedeeltelijke verdubbeling van de weg, grotere rotondes met bypasses en een ongelijkvloerse aansluiting bij Nieuw-Dordrecht. Tijdens 3 inloopbijeenkomsten in Nieuw-Dordrecht, Oranjedorp en Klazienaveen is deze voorkeursvariant gepresenteerd.

Rondweg Emmen

Ook voor de Rondweg zijn er nieuwe ontwikkelingen. De afgelopen jaren is door projectbureau MM Bereikbaar onderzoek gedaan naar de reconstructie van de Rondweg in Emmen en is een uitgebreid proces met de omgeving ingezet. Dit heeft geleid tot gedeeltelijke bijstelling van de plannen voor de Rondweg. Hieruit volgt dat de huidige situatie bij Bargermeer ongewijzigd blijft. Ook blijft de huidige snelheid van 70 km/u ongewijzigd. Het budget dat door de wijzigingen vrijkomt wordt gebruikt om de overige plannen binnen het totaalbudget voor de Rondweg uit te voeren.

Inloopdag

We kunnen ons goed voorstellen dat u als ondernemer, vragen heeft over het proces, de plannen, voortgang en wat dit betekent voor uw organisatie. We nodigen u graag uit om langs te komen op de inloopdag op het projectbureau aan de Oude Meerdijk 22 in Emmen op donderdag 24 november 2022 tussen 10.00-20.00 uur. De projectmanagers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en gaan graag met u in gesprek.