Terugblik 1e informatiebijeenkomst Pottendijk


Ruim twintig mensen volgden donderdag 25 maart de online informatiebijeenkomst over Pottendijk. Voor de pauze werden de gasten bijgepraat over het programma MM Bereikbaar en werd uitgelegd hoe het schetsplan voor de ongelijkvloerse aansluiting Pottendijk in samenwerking met de focusgroep tot stand is gekomen.

Ongelijkvloerse aansluiting

De huidige rotonde wordt vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting omdat de weg tussen Emmen en Ter Apel N391 een stroomweg is zonder rotondes en kruisingen. De weg is te gast in het landschap. Daarom is gekozen om deze weg omhoog te laten gaan met een zogeheten Haarlemmermeeraansluiting. Het onderliggend wegennet en de fietsers blijven op het maaiveld, zodat zij de helling niet op hoeven te fietsen! Aan beide kanten van het viaduct komt er een rotonde met aan één kant een fietspad.

Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Enkele vragen die aan de orde kwamen waren onder andere over geluidshinder, planning en materiaalgebruik. Het onderzoek naar geluid wordt meegenomen bij de bestemmingsplanwijziging. Als blijkt dat het geluid niet binnen de wettelijke kaders valt, dan worden er passende maatregelen aangebracht. Een deel van de grond moet nog worden aangekocht. Als dit en de andere procedures goed verlopen kan zomer 2022 gestart worden met de aanleg van de aansluiting.

Planning

De opmerkingen en vragen, gesteld tijdens de bijeenkomst, worden besproken met de focusgroep Pottendijk en verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt tijdens de volgende online informatiebijeenkomst op donderdag 29 april 2021 aan de inwoners voorgelegd.