Inloopbijeenkomst Emmerschans 23 november 2021


Dinsdag 23 november 2021 van 16.00-20.00 uur organiseert MM Bereikbaar een inloopbijeenkomst over de aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans (N391) in het projectbureau, Oude Meerdijk 22 in Emmen

Binnenkort start de aannemer met de aanleg. Wij willen u graag informeren over de werkzaamheden en nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst.

Medewerkers van de provincie Drenthe, gemeente Emmen en aannemer zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Coronamaatregel

Wij zijn blij dat de inloopbijeenkomst "live"mag plaatsvinden. Uiteraard op een veilige en verantwoorde manier. Dit betekent dat we u bij binnenkomst vragen om een geldig coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code in de CoronaCheckapp en een geldig ID bewijs. Voor meer informatie, ga naar CoronaCheck

De weg Emmen-Ter Apel (N391) wordt een weg zonder verkeerslichten
en rotondes zodat het verkeer veiliger en gemakkelijker kan doorrijden.
Hiervoor komt een aantal ongelijkvloerse aansluitingen terug, waaronder
een ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans.

Film starthandeling