Aanpak vervanging folie verdiepte deel rondweg Emmen (N391)


De Rondweg Emmen is in de omgeving van Delftlanden/Bargeres/Rietlanden verdiept aangelegd. Zelfs zó diep dat de weg voor een deel beneden het grondwaterpeil ligt. Om te voorkomen dat er water op de rijbaan komt, is 45 jaar geleden een folie diep onder de weg aangebracht. Deze folie is door veroudering en beschadiging diverse plaatsen lek.

Bij een flinke regenbui van 1,0 cm. valt er wel zo'n 1.700.000 liter op dit deel van de weg. Dit moet allemaal worden weggepompt om de weg droog te houden. Ook zullen door klimaatverandering de buien in de toekomst steeds heftiger worden.

Bij extreme buien valt er zoveel water dat dit niet snel en goed kan worden afgevoerd waardoor er verweking van het zandbed ontstaat. Dit is terug te zien in 'golven' in de weg. Dat er te veel water onder de weg staat is ook te zien aan de kletsnatte bermen. Het is nu tijd om maatregelen te treffen, zodat de weg weer jaren mee kan en is voorbereid op extreme buien.

Meten is weten

Voordat we de weg en folie aanpakken doen we onderzoek:

  • wat de hoogte is van de huidige grondwaterstand gedurende langere periode
  • inspectie van het waterafvoersysteem
  • meten van de afvoer van het grondwater

Dit doen we door peilbuizen te plaatsen en op enkele plaatsen de afvoerleidingen op te graven. Dit werk wordt vanaf half maart 2021 uitgevoerd door ingenieursbureau MUG.