Bodemsanering, Nazorgplan


Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een besluit over instemming met een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d, juncto 28 van de Wet bodembescherming.

Overzicht formulieren bodemsanering

RUD Drenthe

Bezoekadres

Vestiging Assen

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Vestiging Emmen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 1017
9400 BA Assen
info@ruddrenthe.nl 
Telefoon 0800-9102