Van boerderij tot gemeentehuis tot woonzorgcentrum in Havelte


Boskampsbrugweg 2 te Havelte

De kernkwaliteiten archeologie en cultuurhistorie.

Het pand Boskampsbrugweg 2 te Havelte is in de eerste helft van de 19 eeuw gebouwd als boerderijcomplex. Het complex bestond toen uit: de boerderij (anno 1843-rijksmonument) met een dwarsgeplaatst voorhuis, een stookhok op het met keitjes bestrate erf en – aan de overzijde van de weg - twee schuren.

In de jaren '80 is de boerderij, onder leiding van architectenbureau Wouda en van der Schaaf uit Meppel, getransformeerd tot het gemeentehuis van Havelte.

Omdat de boerderij onvoldoende ruimte had voor de nieuwe functie is een aanbouw bijgebouwd. De locatie is vanuit historisch perspectief geanalyseerd.

Inleiding

Het pand Boskampsbrugweg 2 te Havelte is in de eerste helft van de 19 eeuw gebouwd als boerderijcomplex. Het complex bestond toen uit: de boerderij (anno 1843-rijksmonument) met een dwarsgeplaatst voorhuis, een stookhok op het met keitjes bestrate erf en – aan de overzijde van de weg - twee schuren.

In de jaren '80 is de boerderij, onder leiding van architectenbureau Wouda en van der Schaaf uit Meppel, getransformeerd tot het gemeentehuis van Havelte.

Omdat de boerderij onvoldoende ruimte had voor de nieuwe functie is een aanbouw bijgebouwd.

Door de gemeentelijke herindeling in Drenthe is de gemeente Havelte in 1998, samen met drie andere gemeenten, opgegaan in gemeente Westerveld. Deze nieuwe gemeente was tot 2009 gevestigd in het gemeentehuis in Havelte, incl. een aantal tijdelijke onderkomens, totdat zij begin 2009 naar de definitieve plek verhuisde: het nieuwgebouwde gemeentehuis in Diever. Daardoor verloor het pand zijn functie.

Besloten is het pand te verkopen. De 2 schuren waren in een eerder stadium al verkocht.

Dit heeft enige tijd geduurd. In 2015 is het pand verkocht aan woonzorgcentrum

De Berkenhof met de bedoeling het pand qua onderhoudsstaat in ere te herstellen, te verbouwen tot een woonzorgcentrum voor ouderen, inclusief de realisatie van een aanbouw.

1

Ingegaan wordt op de volgende aspecten.

  • Ruimtelijke randvoorwaarden uitbreiding.
  • Provinciaal beleid.

Bestaande situatie:

2

Ruimtelijke randvoorwaarden

Allereerst is de bestaande situatie is geïnventariseerd, zie bovenstaande tekening. Op basis daarvan zijn vervolgens de randvoorwaarden voor de gewenste uitbreiding geformuleerd.

Stedenbouwkundige structuur

De boerderij blijft gezien de cultuurhistorische waarde en ruimtelijke kwaliteit in dezelfde opzet gehandhaafd. Er is dan ook slechts een bescheiden rol voor eventuele nieuwbouw weggelegd binnen het bestaande complex van gebouwen en bouwwerken, groene ruimtes, parkeerplaats en wegenstelsel.

Eventuele nieuwbouw zou op zorgvuldige en bescheiden wijze aansluiting moeten zoeken bij de – vanaf de Kosterijstraat bezien- rechterzijde van de uitbreiding t.b.v. het gemeentehuis tot aan de perceelgrens. De eventuele aanbouw moet voorzien worden van een wolf- of zadeldak, waarbij nokhoogte van de bestaande bebouwing niet wordt overschreden. Qua architectuur zal aansluiting gezocht moeten worden bij die van de huidige aanbouw.

De nieuwbouw moet zich beperken tot de zone achter het bakhuisje tussen de erfgrens (houtwal met eiken langs een laag gelegen weitje) en het thans als plaatsje/tuin ingerichte terrein achter het bakhuisje. Vanaf de Kosterijstraat mag het zicht op de monumentale boerderij met voortuin, het bakhuisje en de uitbreiding in beginsel niet verstoord worden.

Zie voor meer informatie bijgaand document (pdf, 771 kB).