Landschap Terheijl


Een belangrijke ambitie van het investeringsprogramma is de versterking en ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie in samenhang met wonen, werken en infrastructuur.

De landgoederen zone Nienoord- Terheijl- Mensinge is aangewezen als landschappelijke drager, de groene ruggengraat van het gebied. Onderdeel van het Investeringsprogramma is het Programma Terheijl.

In het project Investeringsprogramma Landschap Terheijl is gewerkt met de kernkwaliteiten landschap, rust, natuur en cultuurhistorie.


Investeringsprogramma Landschap Terheijl

terheijl

Hier vindt u meer informatie over dit programma.