Koloniën van Weldadigheid Veenhuizen


De zes Koloniën van Weldadigheid - Veenhuizen, Frederiksoord/ Wilhelminaoord, Ommerschans, Willemsoord en Wortel en Merksplas - werken samen om de status van Werelderfgoed te bereiken in 2018. Dat is de inzet van 14 partners uit Nederland en België.

Veenhuizen

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar en uniek is en beschouwd moet worden als eigendom van de hele wereld. Werelderfgoed trekt publiek aan. Het vraagt van de overheden en eigenaren om een zorgvuldige behandeling. Ook is lokaal draagvlak van groot belang. Daarom worden speciaal klankbordgroepen in het leven geroepen. De Werelderfgoedstatus zet geen 'kaasstolp' over een gebied. Wel vraagt het om ontwikkelingen aan te laten sluiten op de bijzondere karakteristieken van een gebied. Hieraan willen de zes koloniën samenwerken.

Veenhuizen

In het project Koloniën van Weldadigheid is gewerkt met de kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie.


Links

Hier vind u meer informatie over Koloniën van Weldadigheid Veenhuizen.