Streekbeheer


De gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen en Meppel hebben in samenwerking met de provincie Drenthe Streekbeheer ingevoerd in de regio Zuidwest Drenthe.

Streekbeheer - Meppel

Streekbeheer behelst het faciliteren en samenbrengen van vrijwilligersgroepen die aan de slag willen met landschaps- en natuurbeheer. Daarnaast is een regeling voor agrarisch landschapsbeheer onderdeel van Streekbeheer. Op deze wijze zijn bewoners, agrariërs, scholen en organisaties samen aan de slag voor natuur, landschap en cultuurhistorie in hun eigen groene leefomgeving.