Stadsrandzone Meppel-Reestdal


De afgelopen jaren hebben gemeenten Meppel en Staphorst, het toenmalige waterschap Reest en Wieden, Landschap Overijssel, Het Drentse Landschap en Recreatieschap Drenthe gezamenlijk geïnvesteerd in de stadsrandzone Meppel-Reestdal.

Stadsrandzone

De afgelopen jaren hebben gemeenten Meppel en Staphorst, het toenmalige waterschap Reest en Wieden, Landschap Overijssel, Het Drentse Landschap en Recreatieschap Drenthe gezamenlijk geïnvesteerd in de stadsrandzone Meppel-Reestdal.

In het gebied waar de Reest de stadsrand van Meppel raakt, lagen opgaven voor nieuwe natuur, vasthouden van water, toevoegen van recreatieve mogelijkheden en het versterken van het landschap. Een gezamenlijk inrichtingsplan is opgesteld samen met betrokken bewoners, gebruikers en agrariërs. Bijzonder hierin is de provinciegrensoverschrijdende samenwerking, waarbij de bijzondere kenmerken en cultuurhistorie van dit stukje Reestdal voorop stonden. Een cultuurhistorische verkenning was hiervoor een belangrijke inspiratiebron. Resultaten in het gebied zijn onder meer nieuwe natuur in combinatie met ruimte voor water, wandelpaden met een nieuwe oversteken over de Reest, een uitkijktoren en een landschapsproject.