CHIW binnenstad + wijken & buitengebied


Deze historische verkenning van de binnenstad en de centrumschil van Meppel, is een eerste aanzet tot een verdere verdieping van de kennis over de cultuurhistorische waarden van dit gebied. Het zegt niet alleen veel over de gebouwen, straten en buurten, maar indirect ook over de wijze hoe men hier met elkaar wil wonen en samen leven.

Deze historische verkenning van de binnenstad en de centrumschil van Meppel, is een eerste aanzet tot een verdere verdieping van de kennis over de cultuurhistorische waarden van dit gebied. Het zegt niet alleen veel over de gebouwen, straten en buurten, maar indirect ook over de wijze hoe men hier met elkaar wil wonen en samen leven.

Aanvullend is ook een cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling voor de uitbreidingswijken en het buitengebied opgesteld. Dit geeft inzicht in de groei van Meppel en verschil in karakteristiek van de verschillende uitbreidingswijken, dorpen en landschapstypen.