Voorbeelden van toepassing van het beleid voor vrijkomende agrarische bedrijven (VAB-beleid)


Boerderij
De gemeente Borger-Odoorn kent een groot buitengebied rondom de kernen en is van oudsher agrarisch. Vele agrarische bedrijven bestaan uit een hoofdgebouw met één of meerdere schuren.

De gemeente Borger-Odoorn kent een groot buitengebied rondom de kernen en is van oudsher agrarisch. Vele agrarische bedrijven bestaan uit een hoofdgebouw met één of meerdere schuren.
Nadat de schaalvergroting zich heeft doorgezet eind 90er jaren stonden vele agrariërs voor de keuze om te stoppen of om fors te gaan investeren. Er zijn vele voormalige agrarische bedrijfspanden vrijgekomen, waarop nog een agrarische bestemming rustte. Dit gold en geldt ook voor voormalige bedrijfspanden met een specifieke bedrijfsbestemming.

Nadat de schaalvergroting zich heeft doorgezet eind 90-er jaren stonden vele agrariërs voor de keuze om te stoppen of om fors te gaan investeren. Er zijn vele voormalige agrarische bedrijfspanden vrijgekomen, waarop nog een agrarische bestemming rustte. Dit gold en geldt ook voor voormalige bedrijfspanden met een specifieke bedrijfsbestemming.

Voorbeelden van een nieuwe invulling zijn te vinden op:

Boerderij3


Hoe nu om te gaan met voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (VAB)?

De gemeente maakt onderscheid tussen voormalige agrarische bedrijfsbebouwing met een agrarische bestemming en voormalige agrarische bedrijfsbebouwing met een woonbestemming. Daarnaast is er een categorie voormalige bedrijfsbebouwing met nog een bedrijfsbestemming.