Beeldkwaliteitsplan agrarische bedrijfslocaties tweederdeweg Zuid, Nieuw Buinen


Nieuw Buinen

Sinds enige jaren werkt een aantal agrariërs uit het bebouwingslint van Nieuw Buinen aan de verplaatsing van hun bedrijven. Het gebied rondom de Tweederdeweg Zuid is uitgekozen als hervestigingslocatie voor deze bedrijven.

Sinds enige jaren werkt een aantal agrariërs uit het bebouwingslint van Nieuw Buinen aan de verplaatsing van hun bedrijven. Het gebied rondom de Tweederdeweg Zuid is uitgekozen als hervestigingslocatie voor deze bedrijven.

nieuwbuinen2

Drie bedrijven aan de Noorderdiep (een pluimveebedrijf, melkveehouderijbedrijf en een akkerbouwbedrijf) hebben concrete plannen voor verplaatsing. Uiteindelijk wil de gemeente een bestemmingsplan maken voor het gebied rond Tweederdeweg Zuid waarin alle agrarische ontwikkelingen worden meegenomen.

Nieuw Buinen

Concrete ontwerpen voor deze plannen zijn reeds vormgegeven door SKETS architectuurstudio uit Groningen. Dit bureau heeft bepaalde uitgangspunten en ideeën gemaakt van een woonwerkomgeving.
Aan bureau WITPAARD is opdracht gegeven om op basis van deze ontwerpen de criteria op te stellen in dit beeldkwaliteitsplan. De 3D-visualisaties in dit document zijn in hoofdzaak afkomstig van SKETS architectuurstudio. Daarnaast zijn de criteria in dit beeldkwaliteitsplan gerangschikt volgens
de systematiek van de Welstandsnota Borger-Odoorn. Dit beeldkwaliteitsplan zal zodoende als toetsingskader fungeren