Natuur

Bisschopsberg, Bron: H. Dekker

De noordelijke helft van dit deelgebied bestaat uit het stroomgebied van de Vledder en Wapserveensche Aa, met daarin het Natura 2000-gebied Nationaal Park Drents-Friese Wold. Aan de zuidrand van het deelgebied ligt een stukje van het beekdal van de Oude Vaart. De beide beeksystemen worden van elkaar gescheiden door de stuwwal van Havelte, waarop het Natura2000-gebied Holtingerveld ligt. Verspreid in het landbouwgebied op de hogere gronden ligt een aantal natuurgebieden met waardevolle droge en natte heide, die geen deel uitmaken van de Natura 2000-gebieden *.