Emmer Venen

Veenwegen en beekdalen

In aanvulling op de Provinciale Omgevingsvisie zijn ook alle in Drenthe nog aanwezige restanten van veenwegen kernkwaliteiten van de provincie. Ze zijn van bovenregionale betekenis voor de geschiedenis van de Drentse venen en een logische aanvulling op de prehistorische route van de Hondsrug. Het gaat daarbij om de veenweg van Nieuw-Dordrecht uit de late nieuwe steentijd en het zuidelijk en noordelijk planken voetpad in het Oosterbos bij Barger-Oosterveld, respectievelijk uit de bronstijd en de ijzertijd.

Alle beekdalen en restanten daarvan zijn in Drenthe als provinciale archeologische kernkwaliteit aangemerkt. In het gebied Emmen en haar venen ligt ten noorden van Emmer-Compascuum het beekdal van de Oude Runde en in het uiterste zuiden het beekdal van het Schoonebekerdiep of der Grenz Aa. In de bodem van beekdalen en in die van de oude beeklopen kunnen nog bijzondere archeologische vondsten worden verwacht, zoals visfuiken of voorwerpen die aan de goden of bovennatuurlijke machten zijn geofferd, zogenaamde ’rituele deposities.’

Wat de archeologie van de beekdalen in het algemeen betekent voor onze kennis van het verleden, wordt beschreven bij het Drentsche Aa gebied. De Oude Runde en het Schoonebekerdiep staan aangegeven op de gemeentelijke archeologiekaart van Emmen.

Laatst bijgewerkt op 8 juli 2014.