Drentse Monden

Beekdalen

Alle beekdalen en restanten daarvan zijn in Drenthe als provinciale archeologische kernkwaliteit aangemerkt. In het gebied De Monden ligt ten zuiden van Valthermond het beekdal van het Vledderdiep of de Vledders. In de bodem van het beekdal en in de oude beekbodem kunnen nog bijzondere archeologische vondsten worden aangetroffen, zoals visfuiken of voorwerpen die aan de goden of bovennatuurlijke machten zijn geofferd, zogenaamde ’rituele deposities.

Laatst bijgewerkt op 7 juli 2014.