Boswachterijen op de Hondsrug

De grote bossen (boswachterijen) in het gebied zijn nog tamelijk jong en aangelegd met een betrekkelijk klein aantal vaak uitheemse boomsoorten, die snel groeien. De natuurwaarde van de bossen neemt geleidelijk toe naarmate ze ouder worden. Kenmerkende soorten voor deze wat oudere bossen zijn Zevenster en Bosviooltje, die hier en daar voorkomen. Binnende boswachterijen liggen ook open heidegedeelten, veentjes en vennetjes. Binnen de boswachterij Gieten-Borger ligt het landgoed Meindersveen, met de vennen Rondeplas, Hoefijzer en Eendenwater.