Bron

Bron: A. van de Vijver (red.) (1998) Geeser-, Wester- en Slenerstroom. Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap. Assen: Provincie Drenthe.

Laatst bijgewerkt op 31 maart 2014.