Voorwaarden verbinden

Voorwaarden verbinden we aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde zal moeten zijn.

Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van (ruimtelijke) onderlegger voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zetten wij in op/zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn

Het gaat hier om gebiedsspecifiek beleid: voor de ambities voor dit gebied verwijzen we u naar hoofdstuk 8 van het Cultuurhistorisch Kompas; voor meer informatie over het gebied naar hoofdstuk 6 Cultuurhistorisch Kompas (pdf, 6.9 MB).

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2014.