Eisen stellen

Gebieden waar we eisen stellen kenmerken zich in het algemeen door grotere en meer planmatige ontwikkelingen. Bovendien zijn dit gebieden waar de cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden willen we de ontwikkelingen in de vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij-)sturen.

Van de initiatiefnemer verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen voort op de bestaande cultuurhistorische samenhang. Als provincie bedingen wij daarbij vanaf het begin een plek in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de cultuurhistorische samenhang vormt het vertrekpunt van onze inzet.

Het gaat hier om gebiedsspecifiek beleid: voor de ambities voor dit gebied verwijzen we u naar hoofdstuk 8 van het Cultuurhistorisch Kompas (pdf, 6.9 MB); voor meer informatie over het gebied naar hoofdstuk 6.

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2014.