Behoud in situ, indien mogelijk behoud ex situ

Behoud in situ, indien niet mogelijk behoud ex situ: De historische kernen van Coevorden en Meppel zijn weliswaar van grote archeologische waarde, maar vanwege de ruimtelijke dynamiek is behoud ‘in situ’ hier meestal niet realiseerbaar. Wij sturen hier op de uitvoering van onderzoek (behoud ex situ) conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Een direct gevolg van deze sturingsrichting is dat wij vroegtijdig in het planvormingsproces met de initiatiefnemer(s) en/of de gemeente het archeologisch onderzoek willen afstemmen.

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2014.