Oerbank

Door accumulatie van uitgeloogde ijzer- en humusverbindingen dicht en ondoorlatend geworden laag in de podzolen van een zandgrond