Natuur- en landschapsmaatregelen


Duurzaam Boeren Drenthe ondersteunt Drentse boeren bij het verbeteren van natuur en landschap op en rond hun bedrijf. Per bedrijf is een uitvoeringsbudget van maximaal €4.000,- beschikbaar voor het nemen van natuur- en landschapsmaatregelen.

In overleg met de boer maakt Landschapsbeheer Drenthe hiervoor een inrichtingsplan. Het gaat vooral om maatregelen die aansluiten bij de eco-regeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Per boer bedraagt de eigen bijdrage €300,- die achteraf wordt gefactureerd.

Voor wie

Alle typen agrarische bedrijven kunnen dit uitvoeringsbudget aanvragen. Niet alleen Drentse melkveehouderijbedrijven, maar ook Drentse akkerbouwbedrijven, varkens- en pluimveebedrijven, gemengde bedrijven en andere agrarische bedrijven kunnen zich aanmelden.

Natuur- en Landschapsmaatregelen

Het uitvoeringsbudget is beschikbaar voor de volgende maatregelen:

 • Aanplant houtwal en houtsingel
 • Aanplant elzensingel
 • Aanplant knip- of scheerheg
 • Aanplant struweelhaag
 • Aanplant laan
 • Aanplant hoogstamboomgaard
 • Aanplant bossingel

Stappenplan

 1. Meld je aan voor deelname via het aanmeldformulier op de website Plant een boom Drenthe.
 2. Na aanmelding maakt Landschapsbeheer Drenthe een afspraak voor een bezoek aan het bedrijf.
 3. Tijdens het bezoek bekijkt Landschapsbeheer Drenthe samen met de ondernemer welke natuur- en landschapsmaatregelen op en rond het bedrijf mogelijk zijn.
 4. Landschapsbeheer Drenthe stelt een inrichtingsplan op. Het inrichtingsplan bevat een kaart met daarop de te nemen maatregelen, de bijbehorende beplanting en de kosten. In het inrichtingsplan worden ook tips en afspraken over het vervolgbeheer opgenomen
 5. De ondernemer krijgt het inrichtingsplan ter goedkeuring voorgelegd.
 6. Na een akkoord van de ondernemer zorgt Landschapsbeheer Drenthe voor de bestelling en levering van het plantgoed/de materialen.
 7. De ondernemer zorgt zelf voor de uitvoering van de maatregelen/ de aanplant.
 8. De ondernemer is verantwoordelijk voor het vervolgbeheer van de bomen en/of struiken en staat garant voor minstens 10 jaar onderhoud.

Aanmelden

In 2023 kan Landschapsbeheer Drenthe maximaal 15 agrarische bedrijven bezoeken. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, dus meld je snel aan. Het voornemen is dat er in 2024 een vervolg komt.

Dit uitvoeringsbudget voor natuur- en landschapsmaatregelen is mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Drenthe en Stichting Trees for All.


Direct aanvragen

Onderstaande link leidt rechtstreeks naar de pagina waar het aanmeldformulier is te downloaden.