Praktijkpilot akkerbouw


Drenthe gaat van start met een pilot voor akkerbouwers rondom belonen voor duurzaamheid. In de pilot worden de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) uit de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in de praktijk getest.

In de pilot kunnen 50 akkerbouwers aan de slag met hun scores op duurzaamheid en met kennis rondom duurzaamheid. Provincie Drenthe beloont voor deelname ( €750) en nieuw is dat ook ketenpartijen dat gaan doen: Cosun, Agrifirm, Avebe en leden van Vavi (vereniging aardappelverwerkende industrie). Samen dragen ze bij met een vergoeding van maximaal €2250,- per deelnemer.

Rabobank en ABN AMRO hebben zich tevens aangesloten bij de Drentse aanpak. Rabobank doet dat via een mogelijke rentekorting, ABN AMRO onderzoekt nog op welke wijze zij het beste kunnen bijdragen. Daarnaast wordt samengewerkt met adviesbureau Boerenverstand, Wageningen University & Research, het KPI project van het Ministerie van Landbouw en het platform Farmmaps.

Wie kan er meedoen?

Drentse akkerbouwers die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via deze website.

Voorwaarde is dat de bedrijven:

  • Gebruik maken van een bedrijfsmanagementsysteem
  • Juiste en complete data aanleveren
  • Actief deelnemen en meedenken in studiegroep verband
  • Gevestigd zijn in de provincie Drenthe

Provinciale spreiding

In de pilot streven we er naar om zoveel mogelijk regionale spreiding te hebben onder de deelnemers. De 50 bedrijven zijn bij voorkeur dus evenredig verdeeld zodat er een goede en representatieve afspiegeling is van de Drentse akkerbouwbedrijven. Denk bijvoorbeeld aan teelten en grondsoort. Wanneer er zich meer dan 50 deelnemers melden die aan de voorwaarden voldoen, vindt er een selectie plaats op basis van deze provinciale spreiding, aanvullend kunnen aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Download het volledige rapport over de Biodiversiteitsmonitor op de website van de BO akkerbouw .

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier


Direct aanmelden?

Meer weten en meer lezen over het project

We hebben een aantal meest gestelde vragen op een rij gezet.