Beloningsregeling melkveehouderij


De beloningsregeling voor melkveehouderij is een subsidie om Drentse melkveehouders te stimuleren om bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof. De subsidie wordt verleend voor duurzaamheidsprestaties die worden berekend op basis van behaalde scores op vooraf vastgestelde Kritische Prestatieindicatoren (KPI’s). Om deze scores vast te stellen is een deelname alleen mogelijk voor melkveehouders met een kringloopwijzer.

Melkveehouders kunnen een aanvraag indienen voor de regeling tussen 20 februari en 15 mei 2023 bij SNN, via www.snn.nl. De subsidie wordt verleend voor het behalen van de KPI's in de jaren 2023 en 2024. Het vaststellen van de KPI's gebeurt op basis van KringloopWijzers, de gecombineerde opgave en de CLM Milieumeetlat. Meer informatie over het aanvragen en de exacte voorwaarden zijn te vinden via de site van SNN.

KPI’s

Er zijn 11 KPI's vastgesteld. Deze Kritische Prestatie Indicatoren zijn vastgesteld door de projectpartners en zijn doelen met elk een eigen drempelwaarde. De streefwaarden betreffen doelen en geen normen, ze zijn richtinggevend. De doelen sluiten nauw aan bij de landbouwpraktijk en zorgen ervoor dat de ondernemer zelf aan het roer kan blijven staan in de keuze welke doelen er worden gerealiseerd en met welke maatregelen dat gebeurt.

De gegevens voor de beoordeling worden door middel van een machtiging aan WUR uit de KringloopWijzer, de Gecombineerde opgave en de Milieumeetlat gehaald.

De KPI's staan hier rechts. De volledige definitie en de bronnen van de KPI's zijn hier te downloaden als PDF. (pdf?handheld=true, 79 kB)

Stappenplan

  1. Aanvragen van de subsidieregeling via de website van SNN inclusief het meesturen van de ondertekende bijlagen:
    • Een landbouw de-minimisverklaring
    • machtiging aan WUR
  2. Bevestiging SNN dat het maximale beloningsbedrag is gereserveerd voor de deelnemers
  3. WUR verzamelt data en berekent scores
  4. Scores worden voor akkoord teruggekoppeld met deelnemer via een persoonlijk dashboard
  5. Na akkoord worden gegevens gedeeld met SNN t.b.v. vaststelling beloning
  6. Uitkering beloning

In een artikel hebben we alle handige tips op een rijtje gezet.

Lees deze handige tips vóór je gaat aanvragen


Let op!

Deze regeling is inmiddels gesloten en deelnemen is niet meer mogelijk. Wil je wel graag op de hoogte blijven van deze regeling en een eventueel vervolg, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.