Loods13 met ‘Moederliefde’ winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2021


Assen, 25 juni 2021. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, heeft voor de vierde keer de cheque van € 5.000 uitgereikt.  Met de Drentse Anjer Prijs wil het fonds de culturele organisatoren die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar - vaak vrijwillig - in voor de cultuur in Drenthe. Daarbij is samenwerking van groot belang. De Drentse Anjer Prijs is niet alleen een waardering voor dit werk maar wil ook een extra impuls geven aan het culturele leven van Drenthe. Het is van grote waarde dat de prijs ook in dit bijzondere en voor de cultuursector zware Corona jaar is uitgereikt. Jury en bestuur van het Cultuurfonds Drenthe vinden dat Loods 13 zich onderscheidt op artistiek en sociaal vlak. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe besloot ook dit jaar om de andere twee genomineerden van de prijs te ondersteunen. Zo kregen Museum Havezate Mensinge en Musicalgroep Kick ieder een bedrag van € 1.000.

De Drentse Anjer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe ging naar Loods13. Na bestudering van de drie levendige ambitiedocumenten is de jury van mening dat de winnaar zich dit jaar onderscheidt op artistiek en sociaal vlak. Alle drie de genomineerden zijn van grote waarde voor de cultuur in Drenthe maar de genomineerden verschillen in kwaliteit en bereik. Daar waar Musicalgroep Kick met zijn enthousiaste community belangrijk is voor het stimuleren van de cultuurparticipatie in de gemeente Tynaarlo en Havezate Mensinge zich al decennialang sterk maakt om op een inspirerende wijze het verhaal te vertellen van de havezate en zijn bewoners, brengt Loods 13 méér dan theater. De persoonlijke en intensieve aanpak waarmee Loods 13 het verschil maakt ten opzichte van veel andere theatergroepen en de grote maatschappelijke impact van het project Moederliefde is doorslaggevend voor de jury. Impact die Loods 13 heeft op deelnemers én bezoekers. De jury onderschrijft van harte de wens van Loods 13 om de vrouwentheatergroep voort te zetten en uit te breiden en kan zich geen betere besteding voorstellen voor de Drentse Anjerprijs 2021.

Dit jaar waren er in totaal 28 aanmeldingen voor de prijs. Het deed de jury deugd dat er net als vorig jaar uit zoveel verschillende disciplines kandidaten zijn aangedragen voor de prijs. Het is goed om te constateren dat er op allerlei gebieden en op allerlei plekken samenwerkingsverbanden ontstaan die niet alleen waardevol zijn voor de individuele deelnemers, maar ook op andere plekken in de provincie inspiratie kunnen geven. Zo ontstaan bijzondere projecten die van betekenis zijn voor de cultuur en de inwoners van Drenthe. De jury koos uit de 28 aanmeldingen drie genomineerden. De jury keek daarbij naar het uitzonderlijke karakter en het bereik van de activiteiten in het afgelopen jaar.

De Drentse Anjer Prijs werd dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. In 2018 ging de prijs naar Danshuis Noord in 2019 ging de prijs naar de Stichting Gedeelde Verhalen en in 2020 naar de Stichting Drents Jeugd Orkest.