Drie nominaties voor de Drentse Anjer Prijs van het Cultuurfonds Drenthe


Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft drie organisaties genomineerd voor de Drentse Anjer Prijs: Stichting Drents Jeugd Orkest, Vereniging Plaatselijk Belang Valthe en Stichting Puppet International uit Meppel. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse Anjer Prijs op 20 april 2020 uit aan de winnaar.

De Drentse Anjer Prijs

Met ingang van 2018 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe jaarlijks de Drentse Anjer Prijs uit. De prijs sluit aan op de andere culturele prijzen in Drenthe: de Drentse Talentprijs Cultuur die jaarlijks door K&C wordt uitgereikt aan een talent of een getalenteerde groep en de Grote Culturele Prijs van Drenthe die als oeuvreprijs tweejaarlijks wordt uitgereikt door de provincie Drenthe.

Waar de andere Drentse cultuurprijzen zich vooral op personen richten, is de Drentse Anjer Prijs speciaal bedoeld voor groepen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe wil daarmee het belang en de kracht van samenwerking in de culturele sector benadrukken.

Met de Drentse Anjer Prijs wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

De genomineerden

Stichting Drents Jeugd Orkest is al 30 jaar een begrip in Drenthe. De stichting zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en de promotie van de blaasmuziek in Drenthe en daarbuiten. In het orkest ontwikkelen de jeugdige muzikanten hun instrumentele vaardigheden en het samenspelen. Ze treden op in Nederland, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Roemenië. Ook krijgen de leden kans om zich op organisatorisch vlak te ontwikkelen door zitting te nemen in het dagelijks bestuur, orkestmanagement of commissies op het gebied van pr, tournees en sponsoring. Terugkerend element is de jaarlijkse Drentse jeugddag waarop het Drents Jeugd Orkest muziek maakt met andere jonge musici in Drenthe 
In 2019 vierde het orkest zijn 30-jarig bestaan met een jubileumprogramma. Voor 2020 staan speciale herdenkingsconcerten op het programma in Israël en Nederland met opvoering van de compositie ‘het Verloren Transport’ en een vertelling van Micha Gelber. Het orkest is met zijn enthousiasme, werklust en bijzondere projecten van grote waarde voor het behoud en de ontwikkeling van de blaasmuziek in Drenthe.

Vereniging Plaatselijk Belang Valthe is opgericht in 1979 en is op diverse terreinen actief. Zo zet de vereniging zich in voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van het dorp op de Hondsrug. Sinds enkele jaren spant Plaatselijk Belang zich in om het onderduikershol in het Valtherbos duurzaam te herstellen. In de Tweede Wereldoorlog zaten hier 16 mensen ondergedoken die allen de oorlog overleefden. Door aandacht te vestigen op de staat van het monument en de inzet van Plaatselijk Belang Valthe om de benodigde middelen bij elkaar te halen voor renovatie, kan de schuilplaats in 2020 het jaar van 75 jaar bevrijding worden hersteld. De vereniging is ook actief richting basisscholen en toeristen die meer willen horen over deze episode uit de geschiedenis van Valthe of het monument willen bezoeken.
De vereniging draagt met haar betrokkenheid voor de lokale gemeenschap en actieve inzet bij aan het levendig houden van het verhaal van de 16 Drentse onderduikers en de mensen die hen hielpen.

Stichting Puppet International (Stichting Drents Poppenspelfestival) beleeft in 2020 haar 15de editie en bestaat daarmee 30 jaar. In die tijd is het uitgegroeid van een lokaal poppenspelfestival tot het belangrijkste poppen- en objectentheaterfestival in Nederland en Vlaanderen. Met ruim 250 voorstellingen, 10.000 bezoekers en zo’n 100 (inter)nationale professionals (makers en programmeurs) heeft Puppet International zich ontwikkeld tot een festival om naar uit te kijken. Het festival toont niet alleen de beste Europese voorstellingen maar levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het genre door ruim baan te geven aan jonge makers en deze te ondersteunen.
Het is bewonderenswaardig hoe het festival in Meppel zich als niche binnen de kunsten zowel artistiek als geografisch op de kaart heeft weten te zetten.

De jury van de Drentse Anjer Prijs 2020 bestaat uit Jurr van Dalen (voorzitter van de jury,  discipline: Erfgoed), Hanneke Bruggeman (discipline: Letteren/Podiumkunsten), Leo Hegge (bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, discipline: muziek), Rob van der Ree (discipline: Theater) en Annemiek Rens (discipline: beeldende kunst). Uit een lijst van 31 voordrachten selecteerde de jury de kandidaten die het beste aansluiten bij de criteria van de prijs en de doelstellingen van het Cultuurfonds. Vervolgens selecteerde de jury drie genomineerden. De winnaar wordt bekend gemaakt op de dag van de prijsuitreiking die op maandag 20 april 2020 plaatsvindt.

Belangrijke criteria bij het vaststellen van de nominatie waren:

  1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd, waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
  2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
  3. De groep heeft een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe of heeft iets bijzonders gepresteerd in Drenthe.

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan de drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken. De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.