Diversiteit en inclusie


“Ruimte om jezelf te kunnen zijn: iedereen doet mee en iedereen doet ertoe in Drenthe”

Provincie Drenthe vindt het belangrijk om een gevarieerd personeelsbestand te hebben en een inclusieve werkcultuur te bevorderen. Bij ons heeft iedereen gelijke kansen. Het bevorderen van diversiteit in ons personeelsbestand en het positief benaderen van onze organisatie zijn direct gerelateerd aan onze strategische doelen.

Diversiteit en inclusie worden beschouwd als een meerwaarde voor het behalen van onze organisatiedoelstellingen, wat aansluit bij het coalitieakkoord “Samen bouwen we Drenthe! 2023-2027: ‘Ruimte om jezelf te kunnen zijn: Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe in Drenthe’.”

Op 29 februari 2024 ondertekende provincie Drenthe het Charter Diversiteit. In dit charter staat geschreven waar wij voor staan. Als organisatie dat midden in de maatschappij staat, willen we op alle mogelijke niveaus een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de diversiteit in onze provincie.

Wij bevorderen in onze organisatie een inclusieve cultuur. Een inclusieve werkomgeving betekent dat medewerkers kunnen werken met behoud van hun eigen authenticiteit en zich volledig onderdeel voelen van de groep(en) waartoe ze behoren.