Nieuwsbrief landschapsvisie - concept november 2023


In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we bezig met de uitvoering van een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende gebied verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

Een terugblik: presentaties concept landschapsvisie Drents-Friese Grensstreek

Het eerste concept van de landschapsvisie Drents-Friese grensstreek is klaar. Na een jaar hard werken en met verschillende groepen in gesprek te zijn geweest, hebben we de concept landschapsvisie Drents-Friese Grensstreek vorige week woensdag en donderdag gepresenteerd aan inwoners, ondernemers en geïnteresseerden in het gebied.

Bijeenkomsten op 1 en 2 november 2023

De bijeenkomsten vonden plaats in Appelscha en in Dwingeloo en beide zijn goed bezocht met in totaal zo’n 150 bezoekers. Ilse Stilkenboom van bureau Eelerwoude presenteerde de inhoud van landschapsvisie en vervolgens was er ruimte voor vragen, discussies en opmerkingen. Tenslotte was het na afloop van de presentaties mogelijk om in gesprek te gaan met verschillende deskundigen.

Vooral in Dwingeloo liet een groep agrarische ondernemers weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld voor 2050. Het gevoel is dat er geen of niet genoeg ruimte is voor volwaardige landbouw. We hebben aangegeven dat de visie niet zo bedoeld is, en we gaan graag verder in gesprek om dat beeld weg te nemen. Suggesties hoe we duidelijker kunnen maken dat er ook in 2050 ruimte is voor landbouw, kun je na het lezen van de landschapsvisie aangeven op het reactieformulier.

Concept documenten

Zoals beloofd delen we de concept landschapsvisie, de presentatie en de story maps met u:

Uw reactie op de concept Landschapsvisie

Wij horen graag uw feedback op de concept Landschapsvisie. Daarvoor is een reactieformulier gemaakt. Wij willen u vragen om enkel via dit formulier te reageren, zodat wij de reacties goed kunnen bundelen.

Het online reactieformulier vindt u hier.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het online formulier? Neem dan contact op met Saskia Wiegers, via saskia.wiegers@marb.nl.

Hoe gaan we verder?

Iedereen heeft de mogelijkheid om tot en met 30 november 2023 een reactie te geven via bovenstaand formulier. Begin december worden de reacties gebundeld en gepubliceerd. Dit gebeurt uiteraard anoniem. Daarna wordt een antwoord of voorstel (reactienota) voor verbetering van de visie uitgewerkt door de ambtelijke werkgroep. Deze reactienota wordt begin 2024 door de Stuurgroep vastgesteld en daarna openbaar gepubliceerd.

Afhankelijk van de reacties maken we het vervolgtraject dan bekend. Er komt in ieder geval nog een informatiebijeenkomst over het tweede concept van de landschapsvisie, voordat deze wordt vastgesteld. De uitnodiging hiervoor volgt t.z.t. via onze website en de digitale nieuwsbrief.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de bijeenkomsten of omdat u de nieuwsbrief normaliter ontvangt,

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief, maar wilt u in de toekomst wel op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de visie? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Afmelden kan ook via voorgaande link.