Nieuwsbrief Impuls april 2023


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we gestart met een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende en omliggende gebieden verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

Status landschapsvisie: enquêteresultaten

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de status van de landschapsvisie. In de landschapsvisie komen alle belangen terug. Het gaat over functies van het landschap, zoals natuur, wonen, werken, cultureel erfgoed, maatregelen ten behoeve van klimaatverandering, landbouw, de energietransitie en recreatie. En dan vooral over hoe we dat samen kunnen vormgeven.

Ook kreeg u in de vorige nieuwsbrief de mogelijkheid om een enquête in te vullen. In totaal hebben 85 respondenten de enquête ingevuld, waar voor onze dank. Uw mening is belangrijk. De enquête uitslag kwam overeen met de opgehaalde informatie tijdens de gebiedsbijeenkomst. Veel mensen zijn voor behoud van rust, ruimte, donker, stilte, kleinschaligheid en willen graag ruimte voor bedrijvigheid. De liefde voor het landschap en creativiteit van de mensen is een sterke bron voor samenwerking;

Hoe nu verder?

Binnenkort ontvangt u een link naar de Storymaps van het project. Hier kunt u de stand van zaken rondom de landschapsvisie zelf volgen. Zodra de link beschikbaar is, brengen we u op de hoogte. Daarbij volgt medio juni/juli volgt een volgende gebiedsbijeenkomst. Wilt u hierbij aanwezig zijn? De uitnodiging hiervoor vindt in de volgende nieuwsbrief.

Afstudeerders Guus en Julian aan de slag met onderzoek in het buitengebied voor Landschapsbeheer Drenthe

Guus Oosterhuis en Julian Otten zijn studenten aan de opleiding Management voor de Leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Op dit moment studeren ze af met een opdracht voor Landschapsbeheer Drenthe (LBD). De opdracht draagt bij aan één van de drie deelprojecten van LBD: het opstellen van een investerings- en beheerplan voor het landschap in de Drents-Friese grensstreek. Ze vertellen er graag meer over.

Hoe kwamen jullie terecht bij LBD?

Julian: “Ik had al eens eerder contact gehad met LBD voor een andere stageopdracht. Maar eerst ben ik stage gaan lopen bij Staatsbosbeheer. Toen het tijd werd voor een afstudeeropdracht besloot ik weer contact op te nemen met LBD. Onze studie Management voor de Leefomgeving is vrij breed. Je kunt je richten op buitengebied, maar ook op steden bijvoorbeeld. Wij hebben beide een groene richting gekozen. Vandaar dat een afstudeeropdracht bij LBD goed aansluit.”

Wat gaan jullie precies onderzoeken?

Guus: “Julian en ik gaan als duo aan de slag met de vraag: wat is nodig (financieel, maar bijvoorbeeld ook organisatorisch) om de huidige natuur- en landschappelijke waarden in de Drents-Friese grensstreek te behouden en te versterken? En alle bijkomende wensen voor versterking van de natuur- en landschapskwaliteit te realiseren? Welke landschapselementen zijn verdwenen en welke kunnen we eventueel weer terughalen om de ecologische samenhang weer te versterken? Het is een leuke, uitdagende opdracht voor ons en LBD heeft veel aan onze input die kan bijdragen aan hun deelproject” Een win-win situatie dus! 6 februari zijn we gestart.”

Klinkt goed! Hoe gaan jullie dit aanpakken?

Julian: “We zijn op dit moment bezig met de inventarisatie-fase en bereiden interviews met stakeholders voor. We hopen er zo achter te komen wat er speelt en wat de kansen en knelpunten zijn. Wanneer we deze goed in beeld hebben, vertalen we de informatie naar concrete, fysieke maatregelen. Voorbeelden van fysieke maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van plantmateriaal voor heggen en singels, het verhogen van de grondwaterstand om het water langer in het gebied vast te houden of de aanplant van bloemrijke akkerranden die ecologisch zeer waardevol kunnen zijn. Vervolgens gaan we maatregelen toetsen in een bijeenkomst met de stakeholders. De uiteindelijke antwoorden op de onderzoeksvragen presenteert LBD dit jaar in het investerings- en beheerplan landschap.”

Kunnen lezers van deze nieuwsbrief iets voor jullie doen?

Guus: “Alle hulp is welkom! Dus als lezers hun mening willen geven bijvoorbeeld in een interview, kunnen ze een mailtje sturen naar guus.oosterhuis@hvhl.nl. Dan komen wij er bij hen op terug.”

Veel ideeën na bewoners avond Oosteinde

Op 9 maart is er een inspirerende bewonersavond georganiseerd in samenwerking met Belangenvereniging Oosteinde. Het thema van de avond was Groen Oosteinde. Het doel? Inventariseren waar de behoefte van inwoners van Oosteinde ligt op groen gebied. Tijdens de avond is een rijke oogst aan ideeën opgehaald. Samen met de belangenvereniging Oosteinde wordt dit jaar een selectie van de ideeën uitgewerkt. Hier kunnen de bewoners vervolgens actief aan meedoen. Wordt vervolgd!

Planten en Zadenmarkt in Diever

Op 22 april vindt de tweede editie van de planten- en zaden ruilmarkt plaats in het dorpshuis Hart van Diever, Westeres 7 in Diever. Tijdens deze markt kunt u uw binnen planten, buiten planten, zaden maar ook tuingereedschappen met elkaar ruilen. De markt vindt plaats van 13.00 tot 15.00.

Aanmelden is niet nodig.

De ruilmarkt is een initiatief van vrijwilligersgroep Vergroenend Diever.

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.