Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma


Overeenkomstig artikel 66 van de Provinciewet

Juni 2024

FUNCTIES UIT HOOFDE VAN DE PORTEFEUILLE
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

IPO

 • Adviseur Bestuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Voorzitter Cultuurfonds Drenthe
 • Lid Bestuur Kraus-Groeneveld Stichting
 • Lid Stuurgroep RIEC-Noord
 • Voorzitter jury Overheidsmanager van het Jaar
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Drentse Veteranen
 • Lid Comité van Aanbeveling van De Noordelijke Haringparty
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peter de Grote Festival
 • Ambassadeur Stichting Hartveilig Drenthe
 • Ambassadeur Alliantie van Kracht tegen Armoede
 • Voorzitter Prinsjesprijs
Nevenfuncties op persoonlijke titel
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

 • Ambassadeur Liliane Fonds
 • Voorzitter Bestuur Stichting De Dutch Don’t Dance Division
 • Lid Raad van Toezicht Kunstmuseum Den Haag/ Escher in Het Paleis
 • Voorzitter Raad van Toezicht VSBfonds