Rust

Rust is een van de kernkwaliteiten van de provincie Drenthe. De kernkwaliteit Rust omvat de indicatoren stilte en duisternis. Stilte is simpelweg gezegd de afwezigheid van geluid. Duisternis de afwezigheid van licht. Rust is de kernkwaliteit zoals jij dat als mens waarneemt.

Rust is een jonge, kernkwaliteit in ontwikkeling. Als kernkwaliteit bijna synoniem aan Drenthe. Er is geen eenduidige maat voor de kernkwaliteit Rust. Onderstaande aspecten: Natuurlijk en kunstmatig, Objectief en subjectief, Tijd en Locatie gecombineerd met geluid en licht, en hun tegenpolen stilte en duisternis vormen samen een complexe mix van ingrediënten die bijdragen aan de kernkwaliteit Rust. De kernkwaliteit Rust zal zich in de komende jaren blijven ontwikkelen.

Natuurlijk en/of kunstmatig

Geluid en licht hebben een natuurlijke- en een kunstmatige oorsprong. Natuurlijke geluiden variëren van tjilpende vogels die het voorjaar inluiden, het geritsel van bladeren tot het huilen van de wind. Natuurlijk licht is het zonlicht, of het bleke licht van de volle maan. Kunstmatige bronnen van licht en geluid zijn bijvoorbeeld de voortrazende auto’s, de lichtmasten op de kruising en de lampen, die het monumentale gebouw verlichten, of de gloed van de kassen in de verte. Kunstmatige bronnen van licht en geluid zijn door de mens voortgebracht.

Objectief en subjectief

Geluid en licht kunnen objectief worden gemeten. Bij licht kan de intensiteit van de lichtbron, het aantal lichtbronnen, de richting van lichtschijnsel en het verlichte gebied worden gemeten.

Een geluidsmeter legt de geluidsdrukniveaus vast in dBA's. De dBA's zijn afgestemd op de gevoeligheid van het menselijk oor. De dBA’s van de geluidsbronnen nemen af naarmate je verder van de bron verwijderd bent en de mate waarin de dBA’s afnemen is afhankelijk van fysieke aspecten.Met metingen zijn licht en geluid te kwantificeren. Licht kan worden gemeten als lichtsterkte in Candela, als lichtstroom in Lux en als verlichtingssterkte in Lumen.

De subjectieve kant van geluid en licht is strikt persoonlijk en afhankelijk van de situatie of gemoedstoestand. Bepaalde geluiden kunnen afhankelijk van de persoon prettig of ergerlijk zijn. Het lichtschijnsel kan als prettig of storend of verblindend worden ervaren. Ieder individu hanteert zijn eigen maat en grens.

Tijd

Tijdsduur speelt een rol bij het waarderen en ervaren van geluid en licht. De continue of met regelmatige/langere intervallen aanwezigheid van geluid en/of licht wordt anders gewaardeerd dan geluid of licht dat kort, onregelmatig of in korte intervallen aanwezig is. Bij een continue aanwezigheid van geruis, gebrom of een aanwezige gloed treedt gewenning op terwijl korte of onregelmatige geluids- en lichtmomenten de zintuigen en hersenen blijven prikkelen.

Locatie

Het waarnemen en ervaren van geluid en licht worden mede bepaald door de locatie. De omgeving bepaalt hoe de mens geluid en licht waardeert. In een landelijke omgeving worden andere eisen gesteld aan de aanwezigheid van geluid en licht dan in stedelijk gebied. Op de heide wordt het geluid van een brommer eerder als teveel ervaren als hetzelfde geluid in de stad. Op de heide verwacht men geen brommergeluid waardoor de waarneming wordt geprikkeld. Hoort het geluid of het licht naar verwachting bij de omgeving dan zal het geluid of licht niet als verstorend worden ervaren.


rust_button

Gebiedsinformatiekaart

Gebiedsinformatiekaart Rust

Hier vindt u de gebiedsinformatiekaart