Kennis en inspiratie


Bij Duurzaam Boeren Drenthe doen we het samen. Er zijn veel voorbeelden binnen en buiten onze regio die positief bijdragen aan een verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit. Op deze pagina vind je een kleine greep uit deze voorbeelden en linken we naar inspirerende initiatieven.

Heb je een goed idee, een bijzonder initiatief of een goede aanvulling voor deze lijst. Neem dan contact met ons op.

Voorbeelden uit de praktijk

Jappie Riedstra uit Veenhuizen zet in op eiwit van eigen land en organische stof. Hij was een van de eerste deelnemers aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe en vertelt over zijn ervaringen.

Meer lezen

  • KPI-K is het landelijke project vanuit het ministerie van LNV, op Groenkennisnet is meer informatie te lezen over de KPI's en de rekenmethodes die hier aan ten grondslag liggen.
  • Groenkennisnet is de verzamelpagina voor alles voor de landbouw. Hier is veel informatie te vinden over bijvoorbeeld kringlooplandbouw
  • Kringloopwijzer is de website met alle achtergrondinformatie over de Kringloopwijzer, hier vind tekst en uitleg en het antwoord op de meest gestelde vragen
  • Netwerk Praktijkbedrijven is een netwerk van ruim 100 melkveehouders die hun kennis delen
  • Samen Boeren voor Drentse Bodem, alles over samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij voor een gezonde bodem met veel tips en informatie
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, met onder meer interessante filmpjes waarin collega melkveehouders hun ervaringen delen
  • Toolbox emissiebeperking, concrete handvaten en adviezen om aan de slag te gaan met het beperken van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen
  • Agro Agenda Noord-Nederland is de verzamelagenda van vijf deelagenda's in het noorden. Hier is veel informatie te vinden over samenwerking, netwerkbijeenkomsten en wordt kennis gedeeld.

Praktijkvoorbeelden