Peter Oosterhof werkt samen met Het Drentse Landschap


Kruidenrijk grasland, zo'n 200 dagen per jaar weiden, weinig onkosten, gezonde koeien en een florerende insectenpopulatie: Peter Oosterhof boert goed na zijn omslag naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering en zijn samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap is naar beider volle tevredenheid.