Voorbeeldberekening melkveehouderij


Hoe ziet de regeling voor melkveehouders eruit en hoe werkt het precies?

We hebben een berekening gemaakt voor een voorbeeldbedrijf. Deze berekening staat hieronder toegelicht.

Via een pdf is de berekening te bekijken.

Voorbeeldberekening KPI (pdf, 227 kB)

Om inzichtelijk te maken wat de nieuwe KPI-regeling van Duurzaam Boeren Drenthe betekent voor de beloning hebben we een voorbeeldberekening gemaakt.

Het bedrijf in dit voorbeeld is een gangbaar bedrijf met 67 ha grond waarvan 55 ha grasland, 7 ha snijmais en 5 ha akkerbouw.

De basisgegevens zijn afkomstig uit de Kringloopwijzer.

Fosfaat- en stikstofbodemoverschot

Voor het stikstofbodemoverschot zijn er verschillende streefwaarden voor grasland, maisland en bouwland. Deze worden gewogen gemiddeld meegenomen in de beloning.

Gewasrotatie, Milieubelasting, Koolstofbalans

Naast bovenstaande beloning op basis van KPI's uit de kringloopwijzer zijn er nog een paar KPI's waarvoor een beloning kan worden gekregen. Dit betreft ten eerste de gewasrotatie-index.

De gewasrotatie-index is een maat voor de intensiteit van het bouwplan en daarmee een indicator voor de bodemvitaliteit. De waarde wordt bepaald door zes jaar terug te kijken per perceel en via een rekenregel de wortelgewassen, de rustgewassen en de vlinderbloemigen te wegen. De gewasrotatie-index is een hulpmiddel in de bedrijfsvoering van zowel akkerbouwers als melkveehouders.

Bij samenwerkingen of een gezamenlijk bouwplan geeft de gewasrotatie-index een invulling van het percentage rustgewassen op de percelen ongeacht de gebruiker. Deze index wordt berekend door de WUR op basis van de gegevens uit de basisregistratie percelen.

De volgende KPI is het gemiddelde aantal milieubelastingspunten (MBP) per ha. Deze wordt ook berekend door de WUR op basis van door de deelnemers aangeleverde data met betrekking op de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en het bouwplan. Aan de hand van de CLM milieumeetlat wordt dit dan voor het gehele bedrijf doorgerekend.