Toegankelijkheid


De provincie Drenthe wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website www.provincie.drenthe.nl.

Onderzoek toegankelijkheid

De website www.provincie.drenthe.nl voldoet het grootste deel aan de richtlijnen van WCAG 2.1-AA van de W3C. Dit blijkt uit onderzoek door een onafhankelijk bureau. Het laatste onderzoek dateert van september 2020. (pdf, 640 kB) In de toegankelijkheidsverklaring kunt u lezen welke specifieke maatregelen genomen worden n.a.v. dit onderzoek.

Daarnaast wordt de website met speciale software continue in de gaten gehouden.

Digitale toegankelijkheid

Het doel van de richtlijnen voor toegankelijkheid is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen. Dus ook bezoekers met beperkingen of voorkeuren.

Dat betekent het volgende:

  • we werken aan begrijpelijke informatie.
  • video’s voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, door middel van ondertiteling. Hierdoor kunnen mensen met een visuele of taalbeperking de beelden ook bekijken. Vanaf januari 2021 worden onze video's voorzien van audiodescriptie, waardoor deze volledig toegankelijk zullen zijn.
  • de website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we continue aan:

  • begrijpelijke taal.
  • vindbaarheid van informatie.
  • toegankelijke webformulieren.
  • het terugdringen van PDF-bestanden en het bieden van toegankelijke alternatieven.
  • training van medewerkers

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. De provincie Drenthe kan nog niet garanderen dat alle PDF’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. We streven ernaar dat vanaf 1 december 2020 nieuwe PDF’s op de website alleen toegankelijk worden aangeboden. Dit zijn alleen de documenten die door de provincie Drenthe zelf gemaakt worden. Van PDF’s van andere organisaties of bedrijven kunnen we de toegankelijkheid niet garanderen.

We passen de oude PDF’s in eerste instantie niet aan. Wel maken we PDF’s op verzoek toegankelijk. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Overige documentsoorten

In sommige gevallen kunt u op deze website ook Excel- en Word-documenten tegenkomen. Dit zijn veelal sjablonen voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen.  Deze documenten zijn op dit moment nog niet toegankelijk. We streven ernaar om deze documenten in januari 2021 ook toegankelijk aan te kunnen bieden.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via het contactformulier. Wilt u dan de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.