Nieuwsbrief Impuls oktober 2023


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we bezig met de uitvoering van een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende gebied verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

Uitnodiging presentatie concept landschapsvisie

De landschapsvisie Drents-Friese grensstreek is bijna klaar. Na een jaar hard werken en met verschillende groepen in gesprek te zijn geweest, horen we graag wat alle belangstellenden en inwoners ervan vinden.

De uitnodiging (pdf?handheld=true, 286 kB) voor de bijeenkomst op 1 of 2 november 2023 vind je onder de link.

Geslaagde training: Natuur Op Het Schoolplein en Omgeving

Vorige maand werd een training ‘Natuur op het schoolplein en omgeving’ voor pedagogisch medewerkers georganiseerd, in dorpshuis Oens Huus te Wapse. Stoepranden, huttenbouwen, balspelen, aandacht en nieuwsgierigheid naar plant en dier kennen we waarschijnlijk allemaal nog. Maar tegenwoordig zien we steeds meer kinderen die zich met deze activiteiten niet (lang) kunnen vermaken. Ook wordt het spelen soms als risicovol ervaren, zoals boomklimmen, het gebruik maken van hamer, zaag en snoeischaar.

Hoe vrij kunnen kinderen vandaag de dag in dit digitale tijdperk eigenlijk nog spelen? Waar laat je hen los, wanneer grijp je in, IN het belang van de veiligheid zonder dat het ten koste gaat van de vrijheid, ontwikkeling van kinderen? Hoe laat je kinderen de natuur beleven en hoe gebruik je dat in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Deze onderwerpen stonden centraal.

18 deelnemers van in totaal 12 kinderopvanglocaties van KaKa, Domijn en Pluskinderopvang uit de gemeente Westerveld deden mee aan de training.

Het was goed om te horen dat veel pedagogisch medewerkers zich niet lieten leiden door angstgedachten en regelmatig naar een bos of veld in de buurt gaan. Het naar buiten gaan wordt als zeer waardevol gezien. De kennis en weten welke mogelijkheden de omgeving de kinderen kan bieden en versterken was groot. En nog belangrijker de kansen om hier gebruik van te maken, worden benut en werden tijdens de training versterkt.

Er werd een presentatie gegeven, deze bestond uit verschillende onderdelen, zoals:

  • De positieve invloed van buitenspel op de ontwikkeling van kinderen
  • Simpele manieren van vergroenen van de buitenruimte en benutten van groene ruimte
  • Activiteiten van IVN en de leskist

Na de presentatie verruilden we de binnenruimte voor het koelere grasveld buiten in de schaduw. Daar hebben de PM’ers de leskisten bekeken. Iedereen ging ‘aan’ toen de materialen door hun handen gingen. De onderlinge gesprekken gingen al snel over alle mogelijk manieren van het praktisch inzetten van de leskist. Peuterleidsters vonden dat dit ook prima voor peuters te gebruiken is.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde training!

Uitnodiging pingo-ruïne onderzoek Diever – vrijdag 3 november

De Drents-Friese grensstreek is een gebied met veel aardkundige waarden. Zo bevinden zich op verschillende plekken in het gebied (mogelijke) pingo-ruïnes. Dit zijn laagtes in het landschap die zijn gevormd in de laatste ijstijd, het Weichselien. Ze zijn vaak gevuld met veen, waarin waardevolle informatie is opgeslagen dat iets vertelt over de ontwikkeling van het klimaat en het leven van de mens in de directe omgeving. Soms is dat veen er weer uitgehaald om gebruikt te worden als brandstof.

Vanuit het impulsproject in de Drents- Friese grensstreek organiseert Landschapsbeheer Drenthe op vrijdag 3 november bij De Leendert, nabij Diever, een onderzoek bij zo’n potentiële pingo-ruïne. Op locatie vinden die dag boringen plaats.


Lijkt het je leuk om te helpen met dit onderzoek en meer te weten te komen over het ontstaan van pingo-ruïnes? Dan ben je welkom om mee te helpen deze dag. Anja Verbers, specialist bij Landschapsbeheer Drenthe op het gebied van aardkundige waarden, begeleidt dit onderzoek op deze dag. Aanmelden kan via info@lbdrenthe.nl.

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

Oude nieuwsbrieven en achtergrondinformatie over het project, zijn  te vinden op onze website.