Nieuwsbrief Impuls November 2022


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

november 2022

In de Nationale Parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Holtingerveld (de Drents-Friese Grensstreek) is een start gemaakt met een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende en omliggende landschap verder te ontwikkelen tot een samenhangend gebied. Hierbij werken gemeenten, waterschap, provincies, terreinbeheerders, particuliere eigenaren, Landschapsbeheer Drenthe, IVN Regio Noord en recreatie- en landbouwsector intensief samen. Het Impulsproject bestaat uit 5 deelprojecten: Landschapsvisie, Versterken Streekbeheer, Duurzaam toerisme, Communicatie en educatie en Versterken werkorganisatie. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het project

foto: Karin Broekhuijsen

Aftrap Landschapsvisie Drents-Friese Grensstreek

In 2021 is gestart met het opstellen van een landschapsbiografie en een Landschaps-Ecologische Systeem Analyse (LESA). Dit zijn bouwstenen om tot de landschapsvisie te komen: een visie voor het gebied, waarin suggesties staan voor nieuwe functies met behoud van landschapskwaliteit, die door alle partijen van de Stuurgroep kunnen worden gedragen. Hierin worden ook de mogelijkheden verkend om samen met de partners en direct betrokkenen maatschappelijke opgaven uit te werken, zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, vergroten van de biodiversiteit, verduurzamen toerisme en landbouwtransitie. Deze landschapsvisie wordt opgesteld door adviesbureau Eelerwoude uit Diever.

Inmiddels is Eelerwoude met de eerste fase gestart. De officiële aftrap van dit project vond plaats op woensdag 9 november. Projectleider André Verhoef buigt zich samen met zijn team over deze opdracht: “Het plangebied herbergt allerlei functies zoals wonen, natuur, landbouw en recreatie. Wij gaan onderzoeken hoe deze functies elkaar en de verbinding tussen de Nationale Parken kunnen versterken. Dit doen we niet alleen van achter ons bureau, maar wij gaan ook in gesprek met de inwoners en gebruikers van het gebied, vragen input via een online enquête en we organiseren een aantal themabijeenkomsten. Het doel is om eind 2023 een landschapsvisie te hebben opgesteld waarover de inwoners van het gebied hebben meegedacht. Een visie waarin alle aanwezige functies een toekomstperspectief hebben en waarin de verbinding tussen de Nationale Parken wordt versterkt. Een mooie uitdaging.”

Wilt u meedenken? Houd dan de website in de gaten

Activiteiten in Dorpsnetwerken

Vanuit het projectonderdeel Streekbeheer Landschap wil Landschapsbeheer Drenthe de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving verder vergroten en ze uitdagen om een actieve bijdrage te leveren aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur en het landschap in de Drents-Friese grensstreek. In verschillende projectgebieden wordt er op dorpsniveau geïnvesteerd in kennisoverdracht en versterking van het netwerk. Bewoners krijgen de kans om op ontdekking te gaan in de natuur en het landschap in hun omgeving door middel van excursies, workshops en lezingen. Inmiddels hebben de eerste activiteiten plaatsgevonden.

Zo organiseerde werkgroep Vergroenend Diever onder meer een planten en zaden ruilmarkt, een paddenstoelenexcursie en een workshop 'koken uit de natuur'. Deze evenementen trokken veel bezoekers. Vanuit dorpsvisie Ruinen – Dorpsbelangen Rune zijn er lezingen 'groen doen in de tuin' en 'tuinvogels' gehouden en in Havelte heeft een dorpsnetwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Door dit soort activiteiten heeft Landschapsbeheer Drenthe een verdubbeling van de inzet van vrijwilligers gerealiseerd.

Duurzaam Toerisme in het gebied Drents-Friese Grensstreek

De Drents-Friese Grensstreek is een veelzijdig gebied met een enorm gevarieerde functie: het wordt gebruik voor wonen, werken én recreëren. Op het onderdeel recreatie en toerisme streven we naar een regio waar bezoekers de dorpen en verblijfsaccommodaties als startpunt gebruiken van waaruit ze naar de juiste gebieden en routes worden geleid. Recreatieschap Drenthe werkt hier naartoe via het project Duurzaam Toerisme.

Beleidsadviseur Ria Stam vertelt hoe haar organisatie dit aanpakt: “We zijn begonnen met ophalen van kerngegevens, zoals bezoekersaantallen, wanneer ze komen en op welke locaties. Daarnaast verzamelen we gegevens in de vorm van enquêtes: wat waarderen bezoekers, missen ze iets of storen ze zich ergens aan. Daarna richten we ons begin volgend jaar op bezoekersbeheer: waar kunnen meer of minder bezoekers worden ontvangen en welke maatregelen zijn daarvoor nodig. Dat vraagt om investeringen in kwaliteit en infrastructuur in de toekomst en dat leggen we vast in een investerings- en onderhoudsplan.”

Het project loopt tot en met 31 december 2023 en wordt begeleid door een werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende betrokken partijen (provincie, gemeente, terreinbeheerders, ondernemers). Voor meer informatie: Ria Stam, Recreatieschap Drenthe, r.stam@recreatieschap.nl

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.