Eerste fase landschapsvisie van start


Adviesbureau Eelerwoude uit Diever is gestart met de landschapsvisie voor de Drents-Friese Grenssteek, waarin suggesties staan voor nieuwe functies met behoud van landschapskwaliteit. Hierin worden samen met betrokken partijen ook de mogelijkheden verkend om maatschappelijke opgaven uit te werken, zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, vergroten biodiversiteit en landbouwtransitie.

De officiële aftrap van de landschapvisie vond plaats op woensdag 9 november. Projectleider André Verhoef buigt zich samen met zijn team over deze opdracht: “Het plangebied herbergt allerlei functies zoals wonen, natuur landbouw en recreatie. Wij gaan vanuit de opdracht van de Nationale Parken onderzoeken hoe deze functies elkaar en de verbinding tussen de Nationale Parken kunnen versterken Dit doen we niet alleen van achter ons bureau, maar wij gaan ook in gesprek met de streek door middel van gesprekken, een online enquête en een aantal themabijeenkomsten. Het doel is om eind 2023 een landschapsvisie te presenteren aan de Stuurgroep waarover de inwoners van het gebied hebben meegedacht. Een visie waarin alle aanwezige functies een toekomstperspectief hebben en waarin de verbinding tussen de Nationale Parken wordt versterkt. Een mooie uitdaging.”

Wilt u meedenken? Houd dan de website in de gaten.