Communicatie en educatie


Het landschap in dit gebied kent een lange geschiedenis. Er zijn dan ook vele verhalen over te vertellen. Als je wilt dat mensen zich verbonden voelen met een gebied, is het belangrijk dat ze de verhalen kennen. Dat ze weten wat er speelt en waarom veranderingen soms nodig zijn.

Educatie speelt hierin een belangrijke rol. Hiermee kan je structureel kennis en inzicht vergroten, waardoor mensen beter een mening kunnen vormen. Belangrijke doelgroepen die we in deze regio willen bereiken zijn:

  • Bewoners: het gaat om hun woon- en werkomgeving. We willen ze laten participeren en samen met hen laten zien hoe mooi de omgeving is.
  • Bezoekers (dag- en verblijfsrecreanten): hierbij gaat het om voorlichting en beleving, zodat zij het gebied en de natuur waarderen. Natuurbeleving met een educatief tintje.

Actuele maatschappelijke thema’s, zoals biodiversiteit, klimaat, natuurinclusieve landbouw en energietransitie, nemen we hierin mee en we zoeken daarmee ook aansluiting bij de overige projecten.

Om meer structurele betrokkenheid bij de bewonersdoelgroep te creëren zetten we in op netwerken. We versterken en ontwikkelen de bestaande scholennetwerken en het netwerk van gastheren (ondernemers). Maar we zetten ook in op nieuwe soorten bewonersgroepen, zoals:

  • kinderopvang (van jongs af aan natuur leren waarderen),
  • verzorgingshuizen (belang natuur en gezondheid en inzetten van de verhalen van ouderen) en
  • natuurclubs (de stem van jongeren laten horen).

Vanuit al deze verschillende netwerken proberen we bewoners ook aan te haken bij het maken en doorvertellen van de landschapsbiografie.