Typografie


Welke typografieën worden gebruikt binnen de huisstijl?

De huisstijllettertypes zijn Stempel Garamond en Frutiger.

Stempel Garamond

Platte tekst wordt weergegeven in Stempel Garamond (10/14pt). Cijfers worden proportioneel mediaeval vormgegeven. Afkortingen en postcodes worden weergegeven in kleine kapitalen. Ook namen van personen worden – indien mogelijk – in kleine kapitalen weergegeven.

Frutiger

Titels, koppen en de intro worden in Frutiger Black Condensed weergegeven. In sommige gevallen kan Frutiger ook voor platte tekst ingezet worden, met name onze website.

Arial

Arial wordt gebruikt indien Frutiger niet beschikbaar is, met name voor producten die gemaakt zijn met apps van Microsoft.