50% van de landbouwgrond wordt in Drenthe gemengd gebruikt, hoe houden jullie daar rekening mee?


Bij het samenstellen van de set van KPI’s is hier veel aandacht voor geweest. Ervaringen opgedaan uit het project Samen Boeren voor Drentse bodem (link naar: Samen boeren voor Drentse bodem - IBP-vitaal platteland (drenthe.nl) zijn hierin meegenomen. zodoende hebben we de KPI gewasrortatie-index opgenomen en onderzoeken we in 2023 samen met ZuivelNL de mogelijkheid om eiwit aangevoerd < 20 km locatie melkveebedrijf – perceel akkerbouwer aan kringloopwijzer toe te voegen.  Als dit getal in de kringloopwijzer 2023 staat, wordt het onderdeel van de berekening van KPI % eiwit van eigen land.