Pilot akkerbouw: gewasdiversiteit en gewasrotatie centraal tijdens eerste kennissessie

Gepubliceerd op 3 juli 2024

Tijdens de eerste bijeenkomst voor de deelnemers aan de akkerbouwpilot van Duurzaam Boeren Drenthe stonden bodemkwaliteit en biodiversiteit centraal.

De deelnemers kregen in Valthermond een eerste toelichting op de voorlopige resultaten. De focus lag daarbij op de KPI’s gericht op bodembedekking en gewasrotatie.

De uitdaging ligt daarbij in het vinden van groenbemesters die aansluiten bij de KPI, maar ook de goede landbouwkundige waarden hebben. Niet winterharde groenbemesters voegen bijvoorbeeld veel landbouwkundige waarde toe bijvoorbeeld ten aan zien van de aaltjesbestrijding, maar sterven gedurende de winter af. Daardoor is het percentage jaargroen weer lager, wat weer een rol speelt bij de score op de KPI’s.

In afzonderlijke sessies werd er dieper in gegaan op de mogelijkheden om zelf te sturen op de indicatoren en gingen we in gesprek over de KPI gewasrotatie index uit het PAVEX project onder leiding van Sander Janssen en akkerbouwer Ger Evenhuis.

Tevens werd op de WUR locatie in Valthermond een bezoek gebracht aan een groenbemestersproef waar een toelichting werd gegeven door bedrijfsleider van de WUR proeflocatie Valthermond Gerard Hoekzema en Arjan van der Vinne van Cosun.

Ben je deelnemer en heb je geen uitnodiging ontvangen voor de eerste kennisbijeenkomst. Stuur dan een mail naar j.katerberg@drenthe.nl

De volgende kennisbijeenkomst vindt plaats op 29 augustus a.s..