Duurzaam Boeren Drenthe beloont en ondersteunt boeren op weg naar meer kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Belonen, kennisdelen, uitvoeren

We belonen op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s). We inspireren en stimuleren met bijeenkomsten en kennisdeling.

Met Duurzaam Boeren Drenthe gaan we samen verder!

Nieuws