Werkgebonden personenmobiliteit


Vanaf 1 januari 2024 zijn alle bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht om de werkgebonden personenmobiliteit te registreren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schreef er een handreiking voor.

De regeling in het kort

  • Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2024
  • Is bedoeld om te stimuleren
  • Geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers
  • Verplichte jaarlijks rapportage van zakelijke kilometers en woon-werk verkeer
  • Tot 2026 is er geen normstelling, het gaat alleen om het verzamelen van gegevens
  • Vanaf 2026 kunnen er eisen worden gesteld

Handreiking RvO


Om werkgevers voor te bereiden op deze verplichting, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mei 2023 een 'handreiking werkgevers' gemaakt waarin staat hoe ze dit moeten doen. Een adviseur van Drenthe reist Duurzaam kan u helpen bij het werken en reizen te verduurzamen.

Download de handreiking op de pagina op rvo.nl
Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit

Meer over de regeling binnen onze eigen website.